มหาปรินิพพานสูตร

ที่มาแห่งมหาปรินิพพานสูตร

ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ภิกขุอปริหานิยธรรม

โทษของคนทุศีล ๕ ประการ

ความไม่หวนกลับมาฯ

ว่าด้วยนิมิตโอภาส

ทรงปลงพระชนมายุสังขาร

อภิภายตนะ ๘ ประการ

อานุภาพแห่งอิทธิบาท ๔

การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีฯ

รับสั่งขอน้ำดื่ม

คำถามพระอานนท์

อัจฉริยะ ๔ ประการของพระอานนท์

สุภัททปริพาชกถามปัญหาฯ

พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

บูชาพระพุทธสรีระ

แจกพระบรมสารีริกธาตุฯ

 

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL2C88680BC597E6FD

เสียงอ่าน “มหาปรินิพพานสูตร” พระไตรปิฎก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสุตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
พระไตรปิฎก : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=10&A=1888&Z=3915
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน : http://www.youtube.com/watch?v=Dn–rtoepJA

ภาพประกอบ : พระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน ในพระวิหารแห่งมหาปรินิพพานสถูป ประเทศอินเดีย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: