เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PLA87D46638D066960
ให้เสียงอ่านโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
ข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติม : http://84000.org/one/2/index.shtml

 

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี – พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: