คำสอนหลวงพ่อวิริยังค์เรื่องหลักการฝึกจิตให้สงบ

01-สมาธิเบื้องต้น
02-คุณค่าของสมาธิ
03-อุบายวิธีสมถะ-วิปัสสนา
04-การปูพื่นฐานของสมาธิ
05-สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
06-การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน
07-การกำกับญาณ8
08-ญาณวิปัสสนาอันละเอียด
09-อมฤทตธรรม
10-สมาธิเข้าสู่ภวังค์-วิปัสสนา
11-ประโยชน์ของสมาธิ
12-สมาธิขั้นสุดยอด
13-การบรรลุผลสมาธิ-คุณค่าของชีวิต
14-เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต
15-บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล-สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์
16-การพิจารณากายให้จิตสงบ-ทางสายกลางที่ตรัสรู้
17-วิธีฝึกจิตให้มีพลัง
17-วิธีฝึกจิตให้มีพลัง02

18-สมาธิพยุงจิตให้แก่กล้า

19-ทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์

20-บำเพ็ญวิปัสสนาให้พ้นทุกข์
21-เรื่องที่พึ่งมีแก่นสารสุดยอด-ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น
22-พิจารณาอศุภะละจนหลุดพ้น
23-ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง
24-เรื่องประวัติพระมหาเจดีย์
25-การดำเนินชีวิตทางสายกลาง
26-สมาธิทำให้จิตมีพลัง
27-การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส
28-จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง-มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์01
28-จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง-มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ 02
29-ความสำเร็จของผลบุญ
30-ปฎิจมฺปปบาท
31-อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
32-ภวังค์ปฎิสนธิจิต
33-สมาธิแก้ความเครียด
34-สมาธิวิสุทธิ
35-เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8
36-ประวัติของพระพุทธเจ้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: